Signalering.

Per 01/04/07 wordt een nieuwe gratis RITM faciliteit aangeboden. Indien een geselecteerd systeem langer dan een, vooraf te bepalen, periode off-line is wordt automatisch een melding per email verzonden naar één of meer adressen.

Op verzoek kan deze melding ook per SMS verzonden worden; hier zijn kosten aan verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw reseller.

België