Veiligheidswaarborg

Gegarandeerde know-how en ervaring

Alle One4Support support medewerkers hebben uitstekende referenties. Onze IT specialisten hebben het niveau van Microsoft Certified Software Engineer (MCSE) of hoger.

De software werd ontwikkeld door deskundigen met een langdurige staat van dienst in het ontwikkelen van beveiligde systemen en toepassingen, zowel ten behoeve van overheidsinstanties als voor het bedrijfsleven.

Maximale veiligheid

Het bewaken van vertrouwelijke gegevens en de veiligheid hebben binnen One4Support de hoogste prioriteit. Alle gegevens van en betreffende uw organisatie worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. One4Support garandeert dat deze gegevens niet ter beschikking van derden terecht zullen komen.

Uw systemen kunnen op geen enkele wijze worden aangetast of beschadigd door de software; de software functioneert uitsluitend als monitor om het functioneren en de veiligheid van het operating system, het netwerk en de computersystemen te observeren, vast te leggen en te evalueren.

One4Support zal uw gegevens niet inzien. Als u ons inschakelt om een probleem op te lossen zijn alle activiteiten van onze IT specialisten volledig transparant; op uw beeldscherm kunt u letterlijk volgen welke handelingen plaatsvinden.

One4Support software maakt uitsluitend gebruik van outbound data (de verbinding met onze servers wordt tot stand gebracht door uw computer) om te voorkomen dat bijv. hackers toegang kunnen forceren door middel van deze verbinding. Omdat de software geen enkele inbound verbinding kan accepteren is misbruik door anderen niet mogelijk.

One4Support software is beveiligd tegen het onderscheppen van data. Alle gegevens die worden uitgewisseld tussen de software agent en onze servers is versleuteld d.m.v. 256-bit RC4 encryptie. Dit encryptieniveau is het dubbele van wat doorgaans bij internet bankieren wordt toegepast (meestal 128-bits encryptie).

One4Support software veroorzaakt geen conflicten met firewalls omdat voor het binnenkomend verkeer geen aparte poorten worden geopend. Dit betekent dat onze software met alle systemen en netwerkconfiguraties kan communiceren zonder dat beveiligingssystemen alarmsignalen zullen sturen.

One4Support medewerkers zijn contractueel verplicht om geheimhouding in acht te nemen betreffende (de gegevens van) onze cliënten.

One4Support software heeft een extra beveiliging waarmee onze IT specialisten pas toegang krijgen tot cliëntsystemen nadat toestemming werd verleend door de cliënt om bepaalde ingrepen te verrichten. Als een verbinding tot stand is gekomen tussen een cliëntsysteem en het systeem van een One4Support technicus kan de cliënt ten alle tijde de verbinding tussen deze systemen verbreken.

Nederlands